Ochrana osobných údajov

I. Identita a kontaktné údaje správcu

Collectiv SK s.r.o.

IČO: 55497047
DIČ: 2122010066
IČ DPH: SK2122010066
Sídlo: Malý Báb 144, Báb, 951 34
Zapísaný u: Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 60634/N
E-mail: info@collectiv.sk
Telefón: 0950 609 575
Web: www.collectiv.sk (ďalej len „predávajúci“)

Poznámka: Momentálne nie je vyhradená osobitná osoba zodpovedná za ochranu údajov.

II. Účely spracovania a právny základ spracovania

Predávajúci spracováva vaše osobné údaje za nasledujúcich účelov:

 • Plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb zákazníkom.
 • Marketingové účely, vrátane odosielania noviniek a upozornení.
 • Konzultačné služby a zákaznícka podpora.
 • Reklamačný proces a spracovanie sťažností.
 • Správa a udržiavanie webových stránok a služieb.
 • Rozpracovanie a distribúcia dotazníkov spokojnosti.

Právny základ pre spracovanie vašich údajov je založený na nasledujúcich predpisoch:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s nasledujúcimi kategóriami príjemcov:

 • Dodávatelia platobných a logistických služieb.
 • Provider e-shopu (pre účely technického a operačného riadenia e-shopu).
 • Tretie strany zapojené do poskytovania konzultačných služieb.
 • Externé agentúry pre zákaznícky servis a reklamácie.
 • Tretie strany zapojené do spracovania a analýzy dotazníkov spokojnosti, v prípade, že zákazník súhlasí s odoslaním dotazníka spokojnosti.

IV. Doba uchovávania údajov

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelov, pre ktoré boli údaje získané, alebo v súlade so zákonnými obdobiami uchovávania.

V. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných osobných údajov.
 • Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“).
 • Právo na obmedzenie spracovania.
 • Právo na prenosnosť údajov.
 • Právo namietať spracovaniu.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás prosím na info@collectiv.sk alebo 0950 609 575.

VI. Bezpečnosť údajov

Zabezpečujeme osobné údaje pomocou primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie ich dôvernosti, integrity a dostupnosti. Za technickú časť a bezpečnosť osobných údajov zodpovedá:

EVici webdesign s.r.o.
Petra Bezruče 139
747 91 Štítina
Česká republika

IČO: 28598661
DIČ: CZ28598661

VII. Konzultačné služby a reklamácie

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s konzultačnými službami a reklamáciami, vrátane vášho mena, kontaktných údajov a podrobností o vašich konzultáciách a reklamáciách.

VIII. Súbory Cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookies na zlepšenie užívateľského zážitku a na analýzu návštevnosti webovej stránky. Pre viac informácií o tom, ako používame súbory cookies, pozrite sa na našu Politiku súborov cookies.

IX. Zmeny a aktualizácie politiky

O akýchkoľvek zmenách alebo aktualizáciách tejto politiky vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

X. Linky na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Upozorňujeme, že táto politika sa nevzťahuje na iné webové stránky a odporúčame, aby ste si prečítali politiky ochrany osobných údajov týchto stránok.

Žiadna položka